Arddangosfa Ceir Clasurol

Cychwynnodd Clwb Ceir Clasurol Aberystwyth ym mis Tachwedd 2021 wedi i gyfyngiadau Covid cael eu codi. Mae’n cyfle i unrhywun sydd â diddordeb mewn hen geir a cheir clasurol yng ngogledd Ceredigion i gwrdd yn rheolaidd.

Mae’r clwb yn cwrdd unwaith y mis, ar drydydd dydd Sul y mis rhwng 10:00 a 12:00 yng ngwesty Llety Parc, Aberystwyth SY23 3TL.

Erbyn heddiw, mae ganddynt 183 o aelodau gyda cherbydau yn amrywio o MORRIS COWLEY Flat Nose gyda olwynion pren o’r flwyddyn 1928, hyd at Ferrari 296 GTB, a phob math o geir eraill.

Ar ddydd calan eleni, gwnaethon gynnal Sioe Ceir Clasurol Elusennol yn Llety Parc, lle codwyd dros £600 at Apêl Chemotherapi Bronglais – gweler mwy yn y fideo.

Er mwyn derbyn cylchlythyr misol ac i ymuno gydag eraill sydd â diddordeb mewn ceir clasurol, ewch i www.aberystwythsvcmotorclub.co.uk a llenwi’r ffurflen gofrestru – mae aelodaeth am ddim ac mae croeso i bawb.

 

Adloniant y Nos

Bydd gwybodaeth am ein arlwy adloniant nos yn 2024 yn dod yn fuan…

Ardal y Plant

Mae gan ardal y plant ystod o weithgareddau, gan gynnwys

  • Reidiau Asynnod
  • Reidiau Ffair
  • Paentio Wynebau
  • Hwyl Chwaraeon