Gorymdaith hen beiriannau

Gwelwn yr adran hen beiriannau yn dychwelyd yn 2024mewn cydweithrediad â Chlwb Hen Beiriannau Gogledd Ceredigion.
Cynhelir yr orymdaith yn y prif gylch tua 12:30 13:00.
Os hoffech ddod â’ch hen beiriant, cysylltwch â Mrs Petra Gaunt. Mae eu manylion ar y dudalen Cysylltu.

Adloniant y Nos

Rydym yn falch i groesawu Dafydd Iwan a’r Band yn ôl i’r Sioe eleni. Am fanylion yr artistiaid fydd yn cefnogi, ewch i dudalen y digwyddiad ar Facebook

Ardal y Plant

Mae gan ardal y plant ystod o weithgareddau, gan gynnwys

  • Gweithgareddau Ioga a dawns gan by Alexander Holloway o Mini Yoga International.
  • Gweithgareddau addysgiadol “Cows on tour”
  • Gweithgareddau Chwaraeon
  • Amser stori
  • Reidiau Ffair
  • Paentio Wynebau
  • Reidiau Asynnod