Gwartheg

 

Darperir dosbarthiadau ar gyfer Gwartheg Duon Cymreig pedigri, Simmental, Limousin, Ucheldir, Unrhyw Frîd Cyfandirol Arall, Unrhyw Frîd Brodorol Arall, a’r Cig Eidion Masnachol. Yn y cyfamser, yn yr adran gwartheg godro, mae dosbarth dynodedig ar gyfer Holstein Friesians ac adran ar gyfer y Unrhyw Frid Arall o wartheg godro.

Pinacl y dydd yw beirniadu pencampwyr y rhyngfridiau llaeth a’r bridiau gwartheg bîff.
Mae tri dosbarth ar gyfer y dangoswyr iau.

Mae angen ymgeisio o flaen llaw er mwyn cystadlu yn y Sioe.