Cŵn

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod allan i’r teulu cyfan gyda’ch cydymaith cŵn, dewch i ymuno â’n Campau Cŵn Campus yn Sioe Sir Aberystwyth a Cheredigion ar ddydd Sadwrn, Mehefin 8fed, 2024.

Mae’r holl elw o’r Adran Gŵn yn mynd i Dîm Chwilio ac Achub Aberdyfi fel ein elusen ddewisol ar gyfer eleni

Mae gennym lawer o ddosbarthiadau hwyl a gweithgareddau ‘rhowch gynnig arni’ lle gall cŵn croesfrid a chŵn pur brîd gystadlu, ac rydym hyd yn oed yn annog cŵn anabl i fod yn rhan o’r diwrnod llawn hwyl, yn ogystal â’r rhai sydd â chŵn cymorth!

Bydd gweithgareddau’r Adran Gŵn yn dechrau am 11 a.m. gyda chyflwyniad byr gan un o wirfoddolwyr Chwilio ac Achub Aberdyfi am eu gwaith gwerthfawr. Bydd y gweithgareddau ‘rhowch gynnig arni’ a hwyl a’r beirniadu yn dilyn yn fuan wedyn. Gallwch gofrestru yn y cylch ar y diwrnod. 50c y dosbarth a £1 am y dosbarthiadau Rhowch Gynnig Arni a bydd rhuban i’r enillwyr.

Gallwch gofrestru yn y cylch ar y diwrnod.