Gwybodaeth Bellach

Prisiau Mynediad y Dydd

Oedolion £10

Pobl ifanc 14-18 oed £5

Plant dan 14 AM DDIM

Tir

Cynhelir y Sioe ar gaeau pori, felly mae pob llwybr dynodedig ar laswelltir.

Cŵn

Mae croeso i ymwelwyr ddod â’u cŵn i’r sioe, cyn belled eu bod ar dennyn ac o dan reolaeth. Dylai perchnogion glanhau ar ôl eu cŵn.

Nodwch nad oes hawl mynd â chŵn i’r babell gynnyrch, yr unig eithriad yw cŵn tywys.

Golchi Dwylo

Argymhellwn fod unrhyw un sy’n dod i gyswllt agos gydag anifeiliaid yn golchi eu dwylo yn syth wedi hynny, a chyn bwyta.

Cyrraedd Yno

I’w chynnal ar gaeau Gelli Angharad ar yr A44 rhwng Aberystwyth a Chapel Bangor.

Côd Post ar gyfer Dyfais Lloeren: SY23 3HP

Sioe Aberystwyth Show

Map o Faes y Sioe

Mynedfa A: Parcio’r cyhoedd, Dofednod, Perchnogion cŵn ar gyfer Cystadlaethau Campus Cŵn, Hen Beiriannau

What 3 Words: hwiangerdd.pweru.cliciwn

Mynedfa B: Da Byw, Ceffylau, Cynnyrch, Beirniaid, Stondinwyr

What 3 words: stydi.curiadau.enw