Dofednod

Rydym yn falch o weld y Babell Ddofednod yn dychwelyd eleni wedi seibiant o ddwy flynedd o ganlyniad i’r cyfyngiadau Ffliw Adar.

Bydd rhai newidiadau er mwyn cydymffurfio gyda chanllawiau cenedlaethol

Dosbarthiadau ieir, tyrcwn ac wyau fydd eleni

Mae gennym ddosbarthiadau i wyau wedi’u haddurno hyd yn oed!

Cofrestrwch i gystadlu erbyn 15 Mai!