Dofednod

 

Oherwydd parhad y cyfyngiadau cenedlaethol ar gynnal Sioeau Dofednod, ni bydd modd i ni gynnal dosbarthiadau dofednod (ieir, hwyaid, gwyddau a thyrcwns) yn sioe 2023.

Peidiwch poeni, byddwn yn cynnal sioe wyau ym mhabell y cynnyrch!
Gweler rhestr y cystadlaethau
Mae hyd yn oed gennym ddosbarthiadau i wyau wedi’u haddurno gan oedolion a phlant!

Mae angen i’r ceisiadau cael eu cyflwyno erbyn 22.5.2023.