Ceffylau

 

O gewri tyner y ceffylau gwedd i ferlod gwydn Ynysoedd y Sietland, mae amrywiaeth o fridiau ceffylau a merlod yn cystadlu yn Sioe Sir Aberystwyth a Cheredigion.

Yng ngwlad y cobyn Cymreig, rydym yn falch o gofrestru fel Sioe Arian i’r Gymdeithas Merlod a Chobiau Cymreig a chynnig medalau perfformio yn nosbarthiadau ceffylau a merlod Cymreig o dan gyfrwy. Gall enillwyr dosbarthiadau Cymreig mewn llaw ac o dan gyfrwy gymhwyso i Sioe Genedlaethol Pencampwyr Cymreig a gynhelir yn Malvern. Mae manylion llawn ar gael yn y llawlyfr.

Mae’r Sioe wedi cofrestru gyda’r cymdeithasau canlynol: Shire Horse Society, Welsh Pony & Cob Society, Shetland Pony Stud Book Society, Chaps (UK) 19158, Veteran Horse Society.

Cofrestrwch i gystadlu erbyn 15 Mai.