Defaid

 

Mae gan Gymru fwy na 10 miliwn o ddefaid, felly nid yw’n syndod mewn gwirionedd fod cystadleuaeth gref yn yr adran hon.

O’r bridiau ucheldir i’r fridiau cyfandirol, mae’r dosbarthiadau’n cael eu cefnogi’n dda.

Rydym yn falch o gynnal y Sioe Genedlaethol ar gyfer Clwb Beltex Cymru. Mae tri dosbarth i ddangoswyr iau a dosbarth CFfI ac mae’r beirniadu’r Adran Ddefaid yn dod i ben gyda beirniadu pencampwriaeth y defaid.
Mae angen ymgeisio o flaen llaw er mwyn cystadlu yn y Sioe.