Defaid

 

Mae gan Gymru fwy na 10 miliwn o ddefaid, felly nid yw’n syndod mewn gwirionedd fod cystadleuaeth gref yn yr adran hon.

O’r bridiau ucheldir i’r fridiau cyfandirol, mae’r dosbarthiadau’n cael eu cefnogi’n dda.

Rydym yn falch i gynnal Sioe Genedlaethol Clwb Beltex Cymru, a hefyd Sioe Cenedlaethol Gyntaf y Blue Texel. Mae tri dosbarthu i ddangoswyr iau, a dosbarth CFfI. Pinacl yr adran ddefaid yw beirniadu’r prif bencawmpwriaethau.
Cofrestrwch i gystadlu erbyn 15 Mai.